wad

Annuleren

Bent u genoodzaakt uw reservering te annuleren? Bekijk de voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u, om welke reden dan ook, tot annulering van een aangegane huurovereenkomst over dient te gaan en nadrukkelijk geen gebruik heeft gemaakt van het annuleringsfonds, betaalt u een vergoeding aan Camping Corfwater.

Deze bedraagt:

 

- Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs

- Bij annulering drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

- Bij annulering twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

- Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.

- Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. 

 

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de reserveringskosten en de bijdrage voor het annuleringsfonds, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van Camping Corfwater, wordt gereserveerd en betaald voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

Voor meer informatie, bekijk de Recron voorwaarden: PDF DocumentRecronvoorwaarden_nl.pdf